Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

MƠ ĐI ...

cho nước chảy ngược dòng
Cho con cá quẫy xoáy vòng thời gian
cho những mảnh băng tan
Cho trăng quá lửa nóng ngang mặt trời
đi, hỡi những con người
Cùng rong bọt biển lấy đời làm vui...
Cẩm Thạch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét